Gloria Mundi

Välkommen till Gloria Mundi. Vi producerar och publicerar facklitterära och akademiska titlar.

Utgivningslinjen initierades av professor Arne Jernelöv för att ge möjlighet till utgivning av de många och kvalificerade manuskript som ligger i akademikers byrålådor, eller som väntar på att realiseras. Vi vill även vara en samarbetspartner vid den s.k. tredje uppgiften där forskare vid högskolor och universitet delar med sig av kunskap.

En Gloria Mundi-bok produceras med hög ambition vad gäller både innehåll och utförande.
    Distributionen sker genom Förlagssystem och har därmed full nationell täckning till boklådor och övriga traditionella kanaler. Böckerna kan även tillgängliggöras internationellt.
    För digitala böcker finns full nationell distribution och även internationella kanaler.

Gloria Mundi är en del av MBM Förlag, ett oberoende förlag med kvalitetsutgivning sedan 1999.

Kontakta oss gärna på gloria-mundi@mbm-forlag.com eller genom kontaktuppgifterna hos MBM förlag.

Allt material på nätplatsen är skyddat av upphovsrättslagarna.
© Micael Bäckström Media 2017–2021.